01

Tilanteen kartoitus ja suojaus

Käyttövesiputkien kartoitus ja kunnon tarkastus. Remontin suunnittelu saatujen tietojen pohjalta ja kotisi suojaus.

02

Uuden putkiston asennus

Uusi putkisto asennetaan pinta-asennuksena 2-5 päivän kuluessa. Kun uusi putkisto on liitetty, vanhat putket puretaan pois.

03

Painekoe ja viimeistely

Uusille putkille tehdään painekoe.