suomen putkiiri oy

Käyttövesiremontti

Käyttövesiremonttissa tehtävänä on uusia käyttövesiputket ja asentaa uudet putket vanhojen tilalla ikään kuin pinta-asennuksena.  

Tämä remontti on todella tärkeä erityisesti vanhoissa taloissa, koska vanhat putket ovat kuluneet ja vuotovahingon riski kasvaa vuosi vuodelta todennäköisemmäksi.

Putkien uusimisprosessi on hyvin perheystävällinen, eikä asukkaiden tarvitse sitä varten muuttaa pois. Koko remontti kestää 2-5 päivää, jonka jälkeen käyttövesiputket ovat kunnossa ja vuotovahingon riski on laskenut. Käyttövesiremontti on nopea ja vaivaton tapa uusia käyttövesiputkisto ja varmistaa hyvä juomaveden laatu.

käyttövesiremontti

Remontin työvaiheet

01

Tilanteen kartoitus ja suojaus

Käyttövesiputkien kartoitus ja kunnon tarkastus. Remontin suunnittelu saatujen tietojen pohjalta ja kotisi suojaus.

02

Uuden putkiston asennus

Uusi putkisto asennetaan pinta-asennuksena 2-5 päivän kuluessa. Kun uusi putkisto on liitetty, vanhat putket puretaan pois.

03

Painekoe ja viimeistely

Uusille putkille tehdään painekoe.